IMG_2045

Kalitate politika

AUTOCARES OLEA  S.L. bidaiarien garraio nazional eta internazionalaz arduratzen den enpresa da, eskarmentu  handikoa; izan ere, sektorean 50 urte baino gehiago darama.

AUTOCARES OLEA S.L.ko zuzendaritzak bidaiarien nahia asetzeko eta barne-antolaketa hobetzeko konpromisoa  hartua du; beraz, duen politikak kontuan hartzen ditu:

  • Prozesu guztietan  ager daitezkeen etengabeko hobekuntzei beti adi egotea, bezeroei dagozkienez, batez ere.
  • Aplika daitezkeen araudia eta legeria bermatzea, baita AUTOCARES OLEA S.L.k eskuratutako betekizunak ere.
  • Garatutako jardueren kalitatea kaltetu dezaketen faktoreak ekidin zein ezabatzeko beharrezko neurriak jartzea, baita arduradunena eta gizartearena bere osotasunean ere.
  • Enpresa honetako langile guztien parte hartzea  eta euren  erantzukizunak sustatzea Kudeaketa Sistema Integratuan eta Politikaren garapenean.
  • Kalitate eta Ingurumenari dagokienez, enpresak ezarritako xedapenak langileek eta interesdunek bete dezaten sustatzea.

AUTOCARES OLEA S.L.ko zuzendaritzak, Kudeaketa Sistemaren funtzionamendua langile guztien ardura dela jakitun delarik,  konpromisoa hartzen du:

  • Langile eta interesdunen artean harreman irekia eta objetiboa  izan dadin, elkar hobeto  uler dezaten.
  • Antolakuntza barruko politika hau jakitera eman eta aplikatzeko, eta beharrezkoa denean,  interesdunentzat eskuragarri egon dadin.
  • Kalitatean gerta daitezkeen emanaldiak aldi oro hobetzeko.
  • Beharrezko baliabideen  hornidura konpromisoa eta erabilera arrazionala ezartzeko.

Hau horrela izanik, zuzendari kudeatzaileak helburu neurgarrien  dokumentatutako informazioa idatziz  ezarri eta gordetzen  du, politika honekin bat datozenak, eta egokiak produktu/zerbitzuentzat eta bezeroen satisfazioa handitzeko. Helburuak lortzeko plangintza ezarri eta aztertu egiten da. Helburuak eman eta birrizenen arabera gaurkotu egingo dira.

Organizazioak prozesu arriskuak  aztertuko ditu kudeaketa sistema integratuaren  balizko  desbideratze eta desadostasunak saihesteko.

Zuzendaritzak urtero berrikusiko du Kalitate Politika  bere edukia AUTOCARES OLEA S.L.k duen politika eta negozio estrategiarekin bat datorrela  ziurtatzeko.